Home > Blog > Volonterski Rad i Volontiranje
volonterski rad

Volonterski rad je nešto nesvakidašnje, nešto što samo mala količina odabranih ljudi može da radi ili je to samo odbrambeni mehanizam ljudi koji nisu dovoljno upoznati sa tom idejom?

Upustite se u zanimljiv pregled značenja volonterskog rada, kako u firmama ili kompanijama na tzv. stažiranju tako i u onoj nama bliskijoj sferi – volontiranje u humanitarnim organizacijama.

Pozivamo vas da se zapitate šta je volonterski rad? Kako je on regulisan? Kako možete pomoći zajednici i kako možete podeliti sreću sa onima kojima radost fali. Volonter je reč latinskog porekla koja označava osobu koja dobrovoljno pruža svoje usluge onima koja je ta pomoć neophodna, bez materijalne, ili bilo kakve drudge nadoknade.


Šta je Volonterski Rad? 🤔

U našem članku naučićete šta znači volonterski rad – u teorijskom odn. pravnom okviru pa i na delu. Proćićemo kroz sve teme koje vam mogu izazvati nedoumice kao što su načela volontiranja, prednosti volontiranja i značaj volonterskog rada mladih kao i važnost volonterskog rada za Rotari zajednicu.

Postoje različita objašnjenja korena reči volontiranje, ali dva najzastupljenija su latinsko koje smo prethodno spomenuli, dok se drugo vezuje za dosta skoriji period, naime glagol volontirati je prvi put upotrebljen u Francuskoj. Koren reči se vezuje za francuski pojam “volontaire” iz 18. veka. U tom periodu značenje reči se vezivalo za dobrovoljno služenje vojnog roka. Skoro ceo vek kasnije ovaj pojam poprima prve oblike današnjeg značenja.


6 Načela Volontiranja ⚖️

Kao što smo već naveli rasvetlićemo svaki aspekt volontiranja pa i onaj ne toliko zanimljiv – pravni aspekt. U ovom članku kao potporu koristićemo Zakon o Volontiranju Republike Srbije koji je objavljen u „Službenom Glasniku RS“, broj 36 od 28. maja 2010.

Kako ne bismo previše ušli u pravnu tematiku potrudićemo se da vam ukratko objasnimo od čega se sastoji:

 • ☑️ Osnovne Odredbe – predmet, značenje pojmova,
 • ☑️ Načela Volontiranja
 • ☑️ Uslovi za volontiranje
 • ☑️ Uslovi za Privredna Društva I Javna Preduzeća za Organizovanje Volontiranja
 • ☑️ Ugovor O Volontiranju
 • ☑️ Prava i Obaveze Volontera i Obaveze Organizatora Volontiranja
 • ☑️ Evidencija O Volontiranju
 • ☑️ Evidencija O Organizatorima Volontiranja
 • ☑️ Izveštaj O Volontiranju
 • ☑️ Nadzor
 • ☑️ Kaznene Odredbe
 • ☑️ Prelazne I Završne Odredbe

Izdvojićemo načela volonterskog rada koja su zapisana u Službenom Glasniku:

Načelo Solidarnosti I Promovisanja Volontiranja

Republika Srbija posmatra volonterski rad kao aktivnost od javnog interesa kojom se doprinosi aktivnom uključivanju građana u društvene procese.

Načelo Zabrane Diskriminacije

Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje organizatora volontiranja prema volonterima koje predstavlja diskriminaciju u skladu sa zakonom.

Načelo Zaštite Korisnika Volontiranja

Zaštitu ličnog integriteta i interesa korisnika volonterskog rada organizator volontiranja je dužan da održi.

Načelo Zabrane Zloupotrebe Volontiranja

Zabranjeno je organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti.

Načelo Zaštite Omladine

Na lica između 18. i 21. godine pri volonterskom radu se primenjuju zakoni koji se odnose na zaštitu ovih lica na radu.

Načelo Besplatnosti Volontiranja

Osim nadoknade troškova volontiranja volonter nema pravi na novčanu nadoknadu ili imovinsku korist.


Zašto je Dobro Volontirati? 💡

Nakon dugih diskusija i razmišljanja uspeli smo da izaberemo tri najbitnije prednosti volonterskog rada.

Pruža Terapijski Učinak 🤗

Zavisno od organizacije u kojoj želite da se bavite volonterskim radom možete očekivati da vas situacije u kojima se nađete stvarno poljuljaju, volontiranje vam može pomoći da dobijete novu perspektivu, da izađete iz svoje kože i sagledate svet na nov način iz tuđih očiju.

Stvara Nova Prijateljstva 🤝

To vas verovatno neće iznenaditi, ali volonterski rad se možda neće dopasti svakom, ljudima kojima se dopadne najčešće nastavljaju da se bave volontiranjem dug niz godina zbog mnoštva ljudi sličnih shvatanja. Iz međusobnog razumevanja se rađaju dugogodišnja prijateljstva.

Nov Pogled na Život 😎

Ukoliko zakoračite na put popločan volonterskim radom biće vam otvorena mnoga prostranstva. Preispitivanje vaših prioriteta i skretanje sa vašeg dotadašnjeg životnog puta ne bi trebalo da vas iznenadi.


Volonterski Rad u Rotari Zajednici ℹ️

U celoj Rotarakt i Rotari zajednici, svaki aspekt Rotari delovanja se zasniva na volonterskom radu, to se ne odnosi samo na Rotari, već i na Rotarkt klubove kao i Interakt – rad cele zajednice se zasniva na dobrovoljnom humanitarnom radu. Koliko možeš  i želiš toliko se i aktiviraš.

Rotari je internacionalna servisna organizacija koja je posvećena ideji služenja i druženja bez ikakvih novčanih nadoknada. Naša cela organizacija, Rotari International, počiva na ideji volonterskog rada – svojevoljno pružanje pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna.

Pored pasije za ulazak u Rotari zajednicu je potrebno još samo tvoje vreme i energija!