Home > Blog > Rotarakt Objašnjeno
rotarakt objasnjeno

Poznat Vam je termin Rotari, mislili ste da ste sve o Rotari zajednici naučili, ali vas buni termin Rotarakt?

Došli ste na pravo mesto na kom ćete razgonetnuti sve misterije oko pojma Rotarakt. Saznaćete šta je Rotarakt, kad i gde je nastao, naše ciljeve kao i kako postati član Rotarakta.

Rotarakt se vodi istim idejama kao I Rotari, poznata parola “Služenje i druženje” je aktivna i u Rotarakt zajednici. Ono što je glavna razlika između Rotarakta i Rotarija jesu godine, odnosno za ulazak u Rotari je potrebno da imate preko 30 godina, dok za ulazak u Rotarakt je potrebno da imate između 18 i 30.

U protekloj godini se par stvari promenilo doduše, nakon napunjene 30e godine obavezni prelazak u Rotari ne postoji, odnosno gornja granica u godinama za Rotarakt ne postoji, iako je to bila praksa jako dug period.

Šta je Rotaract? 🤔

Rotarakt je prosto rečeno, podmladak Rotarija. Funkcioniše po istom principu kao i Rotari. Plaćaju se mesečne članarine koje idu u kasu kluba kako bi se pravile humanitarne akcije. Sve se zasniva na volonterskom radu naših članova. Pored formalnih uslova o kojima će biti više reči kasnije postoje jos 2 uslova koje svaki rotaraktovac mora da ispuni, a to su želja za radom i nesebičnost koju svojim radom iskazuju.

Po poslednjim procenama postoji oko 11.000 Rotarakt klubova na svetu u 189 država, a broj rotaraktovaca je preko 200.000. Ime Rotaract je izvedeno od “Rotary in Action”

Rotaraktovci najviše rade na nivou svog kluba, u odnosu na Rotari to su manje akcije, i dalje značajne svakako. Rotarakt klubovi se sastaju na nedeljnom nivou, na tim sastancima razmatraju buduće akcije, imaju zajedničke sastanke sa drugim klubovima ili se održava neko predavanje/organizuje se poseta nekim muzejima ili se organizuju druženja.

Istorija Rotarakta 📜

Rotarakt je na pokrenut 1968 kao Rotari International Youth Program u Americi, tokomo godina je prerastao u ono što je Rotaract danas. Počevši kao Interakt – program Rotari Internacionala za srednjoškolce on je radio pod tim imenom od 1962 do 1968, kad je preimenovan u Rotarakt.

2019. godine dolazi do velikih promena. Rotarakt se više ne vodi kao podmladak mentorskog Rotari kluba, već postaje parterski klub odn. Rotarakt poprima jednak položaj kao i Rotari.

Od 2020. Godine Rotarakt klubovi mogu da se osnivaju autonomno, bez mentorskih tj. partnerskih Rotari klubova. Time je ozvaničeno puno partnerstvo između Rotari i Rotarakt klubova.

Rotarakt Ciljevi 🎯

Misija Rotarakta je promovisanje vrednosti Rotari zajednice među mladima. Ključna ideja kojom se vodi svaki Rotaraktovac je služenje- Kako služenje ostalim članovima tako i služenje zajednici kroz različiti vid akcija.

Akcije su uvek humanitarnog karaktera, neki konkretni primeri su:

  • ☑️ Sađenje drveća u osnovnim školama
  • ☑️ Tradicionalna akcija našeg kluba – “Beauty Bag”, pravljenje paketića za korisnike Sigurnih Kuća
  • ☑️ Nabavka knjiga za dom Kulture
  • ☑️ Organizovanje događaja gde uz druženje je glavni cilj prikupljanje sredstava za neki humanitarni fond/prikupljanje sredstava za donacije ili kupovinu novogodišnjih paketića za decu u domovima

Ovo su samo neke od akcija koje Rotarkt klubovi širom sveta rade.

Kako Postati Član Rotarakt Kluba? 💡

Kao i za Rotari, ideja je da se u Rotarkt klubove ulazi po pozivu člana kluba. Rotaraktovac može predložiti nekog ko želi da pristupi klubu nakon čega dolazi na sastanak kao gost. Ukoliko mu se dopadne način rada i želi da postane zvanični član mora da ispuni određene kriterijume:

  • ☑️ Da učestvuje u akcijama i sastancima barem 6 meseci
  • ☑️ Da održi uvodno predavanje (15ak minuta) o bilo kojoj temi koju izabere
  • ☑️ Da osmisli i održi akciju ili da preuzme odgovornost da uradi već postojeću akciju

Ova 3 uslova postoje kako bi i kandidat i klub utvrdili da li je potencijalan član spreman da se posveti humanitarnom radu koji ga očekuje ukoliko postane zvaničan član.